Lộ diện 8 ứng viên vào Hội đồng quản trị Eximbank

Danh sách ứng cử đề cử lần này có nhiều khác biệt so với danh sách hồi tháng 4. Ông Phạm Hữu Phú xin rút khỏi danh sách trong khi có 3 cái tên mới xuất hiện.

0-9c9e2-1-1449715936680

Ngày 15/12 tới đây, Ngân hàng Eximbank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu nhân sự cấp cao gồm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Ngày 8/12 là ngày chốt danh sách ứng cử, đề cử, tuy nhiên cho đến hôm nay 10/12 danh sách ấy vẫn chưa được ngân hàng công bố tới các cổ đông.

Theo một nguồn tin của chúng tôi, nội bộ Eximbank đã họp cùng với sự tham gia của nhiều bên và tạm thời đã có 8 cái tên xuất hiện. Bao gồm:

Ông Cao Xuân Ninh được nhóm cổ đông với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết 11,287% đề cử (1 cổ đông tổ chức với tỷ lệ 8,235% và 5 cổ đông cá nhân có tỷ lệ 3,052%);

Ông Naoki Nishizawa đại diện phần vốn góp của SMBC tại Eximbank với tỷ lệ cổ phần 10,05%;

Ông Yasuhiro Saitoh do 3 cổ đông tổ chức đề cử với tỷ lệ cổ phần 10,05%;

Ông Đặng Phước Dừa được nhóm cổ đông nắm tỷ lệ 10,322% đề cử ( 6 tổ chức nắm tỷ lệ 5,258% và 58 cá nhân nắm tỷ lệ 5,064%);

Ông Ngô Thanh Tùng do 5 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 9,127% và 2 cổ đông cá nhân nắm 1,067% đề cử;

Ông Phạm Hữu Phú do 3 cổ đông tổ chức nắm tỷ lệ 3,041% và 21 cá nhân nắm tỷ lệ 7,014% đề cử;

Ông Trần Ngô Phúc Vũ do nhóm cổ đông gồm 7 tổ chức nắm giữ 6,793% và 33 cá nhân nắm giữ 3,724% đề cử;

Ông Trần Ngọc Tâm do nhóm cổ đông gồm 14 tổ chức nắm giữ 9,914% và 22 cá nhân nắm giữ 1,808% đề cử.

Được biết, mặc dù số cổ phần, cổ phiếu đề cử ông Phạm Hữu Phú nhưng ông Phạm Hữu Phú xin rút khỏi danh sách. Như vậy sẽ có 7 ứng cử viên tham gia vào HĐQT.

Như vậy, danh sách ứng cử đề cử lần này có nhiều khác biệt so với danh sách hồi tháng 4, khi ngân hàng dự định bầu nhân sự cấp cao.

Theo đó, 2 thành viên đến từ nước ngoài là ông Naoki Nishizawa và ông Yashuhiro Saitoh cùng với ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm là vẫn nằm trong danh sách và đại diện cho số cổ phần như cũ.

Nhưng danh sách mới lại thiếu đi cái tên của ông Lê Minh Quốc (hồi tháng 4 công bố đại diện cho nhóm cổ đông giữ gần 9,9% vốn) và ông Phạm Hữu Phú xin rút.

Thay vào đó, các tên mới xuất hiện là ông Cao Xuân Ninh, ông Đặng Phước Dừa và ông Ngô Thanh Tùng. Trong đó ông Cao Xuân Ninh là một người đến từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM.

Một nguồn tin của chúng tôi cho hay, danh sách trên đây chỉ là dự kiến. Hiện HĐQT Eximbank vẫn đang chờ NHNN thông qua.

Hổ sơ ứng cử viên nhân sự dự kiến làm thành viên Ban Kiểm soát gồm ông Trần lê Quyết, bà Phạm Thị Mai Phương, ông Trần Ngọc Dũng, ông Trịnh Bảo Quốc.