Tag: Điểm Du Lịch Hạ Long

Tìm hiểu về Động Kim Quy ở Vịnh Hạ Long

Động Kim Quy ở Vịnh Hạ Long Du khách khi đi các tour Hạ Long, thường rất khó phân biệt hệ thống hang động hay những đảo nằm trong vịnh Hạ Long, nhưng với Động Kim Quy ở Vịnh Hạ Long thì thường lại dễ nhận biết hơn cả, vì nó nằm ở hòn Dầm Nam và gắn với truyền thuyết Rùa