Tag: chọn ghế văn phòng

Chọn ghế văn phòng không đúng mất nhân tài.

Đối với nhiều doanh nghiệp không coi trọng những thiết kế văn phòng cũng như những thiết kế ghế ngồi cho nhân viên, tạo ra sự thoải mái chính là một trong những sai lầm chết người khiến cho doanh nghiệp mất đi một lượng lớn nhân tài. Đối với một nhân viên sự thoải