Tag: cách tặng quà giữ chân khách hàng

Chiến dịch tặng quà qua mạng giữ chân khách hàng hiệu quả

Nếu như một bạn nhận ra khách hàng không còn sử dụng hoặc nhớ đến sản phẩm của mình nữa thì bạn hãy tạo ra một món quà bất ngờ dành cho họ. Điều này sẽ chứng tỏ rằng bạn luôn nhớ đến họ và điều đó sẽ khiến cho khách hàng ấn tượng với