Luận anh hùng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Truyện Kiếm hiệp Tam Quốc Diễn Nghĩa

Ngay từ đầu thế kỉ 20, truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa đã xuất hiện ở Việt Nam, mang đến cho người Việt những bài học về đạo lí vua tôi, trung với nước, hiếu với dân qua đó thể hiện lên sự xuất chúng trong lời văn, câu chuyện, xây dựng tình huống tài tình của nhà văn La Quán Trung…Nhận ra giá trị của bộ truyện tranh, Công ty văn hóa Đinh Tị đã mua bản quyền bộ truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên, nhằm phục vụ cho đông đảo nhu cầu của bạn đọc thưởng thức tác phẩm bằng nét vẽ đặc sắc và độc đáo của các họa sỹ tài ba.

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Truyện kiếm hiệp,lịch sử Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ hiền tài, đam mê tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày càng lần than, cực khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Và nổi lên trong đó là loạn đảng khăn Vàng của anh em nhà Trương Giác với mấy vạn đồ đệ theo hầu. Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, Quan Kỵ đô uý Tào Tháo… Được sự giúp sức, cuối cùng triều đình cũng đánh tan được loạn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngựa quen đường cũ, bọn hoạn quan vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi tự phong cho mình làm tướng quốc nắm hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan vô cùng phẫn nổ. Thứ sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất hoà nên quân đội cũng tan rã.

Truyện Kiếm hiệp Tam Quốc Diễn Nghĩa

Truyện Kiếm hiệp Tam Quốc Diễn Nghĩa

Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành nên thế Tam Quốc. Lưu Bị, thuộc tôn thất cũ nhà Hán, với sự giúp sức của vị quân sư lỗi lạc Khổng Minh (Gia Cát Lượng) cùng năm vị Ngũ Hổ tướng về phía Tây đất Thục xưng vương. Tào Tháo lắm mưu đa kế thao túng vua Hán trẻ mà ở lại kinh đô phía bắc rồi xưng đế Ngụy Vương. Còn Tôn Quyền tuy còn trẻ nhưng có tài lực nhìn xa trông rộng đã cùng tùy tùng là Chu Du xuôi xuống phía Nam hùng cứ một phương lâp nhà Ngô.

Loạn thế tạo anh hùng, quả là không sai. Rất nhiều kì tài từ văn đến võ xuất hiện, theo phò các vị đế vương đã tạo nên những kì tích lưu danh thiên cổ. Các trận đánh lớn đã góp phần đưa cái tên Tam Quốc Diễn Nghĩa trở nên quen thuộc trong lịch sử. Trận Quan Độ là bước ngoặt lớn cho sự bắt đầu lớn mạnh của quận đội Tào Tháo. Trận Trường Bản chính là lúc Lưu Bị khẳng định vị thế của mình cũng như tôn thất nhà Hán. Trận đánh rực lửa đúng như tên gọi của nó là Xích Bích, đã góp phần tạo nên thế chân vạc Tam Quốc, Ngụy, Thục, Ngô. Còn rất nhiều trận đánh và nhiều giai thoại về các vị quân sư túc trí đa mưu cùng sự dũng cảm của những vị hổ tướng đã giúp truyện kiếm hiệp hay này đi sâu vào lòng người yêu thích truyện quân sự.

Truyện Kiếm hiệp Tam Quốc Diễn Nghĩa

Truyện Kiếm hiệp Tam Quốc Diễn Nghĩa

Cuộc chiến giữa 3 thế lực kéo dài gần một thế kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bá tánh đương thời nhưng đó cũng là những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc. Đó là những con người mà hậu thế chúng ta khi nhìn lại vẫn phải thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy sức hút, đọc và thu nhận những bài học quý giá cho chính mình.

Nguồn: Webtruyen.com

Thanh Phong

Nội dung cùng danh mục