BVH: Đến năm 2015 sẽ tăng vốn lên 9.500 tỷ đồng

Năm 2011, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu 1.138 tỷ đồng LNST hợp nhất, tăng 16,8% so với năm trước.

Sáng 19/4, Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2011 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.800 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến đạt 1.138 tỷ, tăng 16,8%.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2011 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.800 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2010. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến đạt 1.138 tỷ, tăng 16,8%.

Trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 1.300 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 903 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ (6.804,7 tỷ đồng) đạt 13,28%. BVH dự kiến chi trả cổ tức năm 2011 là 12% vốn điều lệ.

Bảo hiểm – Ngân hàng và Đầu tư sẽ là ba trụ cột của BVH trong giai đoạn 2011 – 2015

Báo cáo kế hoạch chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 – 2015, tăng trưởng tổng tài sản bình quân hàng năm là 17%, đạt 100 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Doanh thu bình quân hàng năm 16%, đạt khoảng 26 000 – 28 000 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế bình quân hàng năm tăng 23%, đạt khoảng 26 000 – 28 000 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Bảo Việt đạt khoảng 2.200 – 2.300 tỷ đồng.

Công ty Mẹ – Tập đoàn Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 9.500 tỷ vào năm 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn của các công ty con, phát triển hoạt động kinh doanh. Vốn chủ sở hữu đạt 14.320 tỷ đồng.

Tổng doanh thu bình quân hàng năm là 12%, đạt khoảng 2.100 – 2.200 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hàng năm là 15% đạt 1.500 – 1.700 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 14 – 16% vào cuối năm 2015.

Bảo hiểm phi nhân thọ: Giữ vững thị phần dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về thị phần doanh thu phí bảo hiểm giữ lại. Cuối năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 8.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 480 tỷ đồng.

Bảo hiểm nhân thọ: Cuối năm 2015, doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.700 tỷ đồng, doanh thu khai thác mới đạt 1.971 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng doanh thu khai thác mới hàng năm đạt 21%, lợi nhuận sau thuế 580 tỷ đồng.

Ngân hàng: Trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về chất lượng dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế là 1.350 tỷ đồng, tổng tài sản 70.000 tỷ đồng, huy động vốn là 52.000 tỷ đồng.

Chứng khoán: Là công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần môi giới với doanh thu đạt 565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 370 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Quản lý quỹ: Cuối năm 2015, tổng quy mô tài sản quản lý là 34.600 tỷ đồng, tổng doanh thu là 118 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 43 tỷ đồng.

 

HSBC dự kiến nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu tại BVH lên 25%

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc “Liệu thời gian tới HSBC có ý định nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại BVH lên 25% không?” Lộ trình thực hiện thế nào?

Tháng 9/2007 HSBC đã mua 10% cổ phần của BVH và ngày 19/1/2010, Công ty Bảo hiểm HSBC đã tiếp tục hoàn tất việc tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Tập đoàn Bảo Việt, từ mức 10,32% (tương đương với 59.125.161 cổ phiếu) hiện nay lên 18%, thông qua việc mua 53.682.474 cổ phần mới với trị giá 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 101,8 triệu Đôla Mỹ).

Đại diện BVH cho biết, trước hết việc lựa chọn HSBC là đối tác chiến lược là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, bởi lẽ HSBC là một tập đoàn tài chính lớn có nhiều điểm tương đồng với BVH và hỗ trợ BVH rất nhiều về mặt kỹ thuât, quản trị cũng như chiến lược phát triển…

Theo lộ trình thì trong giai đoạn đầu HSBC sẽ hỗ trợ BVH về mặt kỹ thuật, nếu kết thúc giai đoạn này tốt đẹp thì việc nâng tỷ lệ sở hữu lên 25% sẽ được tính đến.

Đại diện HSBC cũng cho biết, với tư cách là một cổ đông chiến lược tập đoàn này cũng hy vọng việc thực hiện sẽ diễn ra đúng lộ trình và về lâu dài có thể tăng tỷ lệ sở hữu của mình lên không chỉ ở mức 25% như kế hoạch.

Theo: BVH